КРЕДИТНО-IНВЕСТИЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМIЇ COVID -19

  • Павло Петрович Пастушенко доцент кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-1537-2507
  • Василь Миколайович Васильковський кандидат економічних наук, заслужений економіст України https://orcid.org/0000-0002-6769-9878
Ключові слова: банк, кредит, кредитна діяльність, цінні папери, інвестиційна діяльність, пандемія, COVID-19.

Анотація

Стаття присвячена практичному аналізу кредитно-інвестиційної діяльності в умовах пандемії COVID-19. Сформоване бачення чинників впливу пандемії COVID-19 на глобальну економіку. Проаналізовано динаміку виданих кредитів та розраховано масштаби кредитної діяльності. Проведено співставлення кредитної та інвестиційної діяльності.

Посилання

Lee J.-W., McKibbin W.J. Estimating the global economic costs of SARS. Washington (DC): Institute of Medicine (US) Forum on Microbial Threats; 2004 - URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92473/

Huber C., Finelli L., Stevens W. The economic and social burden of the 2014 Ebola outbreak in West Africa. J. Infect. Dis. 2018 - URL: https://academic.oup.com/jid/article-abstract/218/Supplement_5/S698/5129071

A World at Risk. Annual report on global preparedness for health emergencies. Global Preparedness Monitoring Board. Geneva: World Health Organization. 2019. - URL: https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf

International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, January 2020 - URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO

Коваленко В.В. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / За ред. В.В. Коваленко. Одеса: Видавництво «Атлант», 2015. 217 с.

Банківські операції : підруч; за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слов’янської. К. : Знання, 2006. 278 с.

Прасолова С.П. Банківські операції: навч. посіб. / С.П. Прасолова, О.С. Вовченко. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 568 с.

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Огляд економічної активності (2019 рік) URL: https://www.me.gov.ua/

Національний банк України. Інфляційний звіт, січень 2020 р. - URL: https://bank.gov.ua/

World Bank, Global Economic Prospects (GEP), January 2020 - URL: https://www.worldbank.org/

World Bank, Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis, January 2020 - URL: https://www.worldbank.org/

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Economic Outlook, June 2020 - URL: https://www.oecd.org/

Національний банк України. Інфляційний звіт, квітень 2020 р. - URL: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (статистика). - URL: https://bank.gov.ua/

Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Пастушенко, П. П., & Васильковський, В. М. (2020). КРЕДИТНО-IНВЕСТИЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМIЇ COVID -19. Соціальний Калейдоскоп, 1(1). https://doi.org/10.47567/bomivit.1-1.2020.06