РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ ЯК ЗАПОРУКА ДІЄВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

  • І. В. Федоров кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу. Одеський державний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0003-3845-2195
Ключові слова: суд присяжних, присяжний, статус присяжного, відбір присяжних, список присяжних, моделі суду присяжних, з'ясування обставин кримінального провадження, дослідження доказів у суді присяжних

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем щодо формування та функціонування суду присяжних в Україні. У роботі проаналізовано законодавство України, наукові позиції вітчизняних та зарубіжних науковців- процесуалістів щодо формування та функціонування суду присяжних. Досліджено суть, порядок формування, особливості функціонування суду присяжних, з'ясовано елементи захисту присяжного під час його діяльності, пов'язаної із відправленням правосуддя. Визначено, що практика роботи присяжних, існують труднощі в розумінні присяжних як джерела доказів протоколів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів оперативно-розшукових заходів, що зумовлено специфікою цих матеріалів. Тому важливо пояснити присяжним, з якою метою, наприклад, персональні дані осіб, які брали участь у негласних слідчих (розшукових) діях, були змінені в протоколах з метою усунення будь-яких сумнівів щодо справжності цих документів. Прокурор повинен пояснити присяжним загальні умови проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Труднощі виникають також під час розгляду показань, даних під час досудового розслідування слідчому судді, оскільки присяжні, як правило, безпосередньо не приймають показання таких осіб Вважаємо правильним підхід українського законодавця до закріплення спільної колегії професійних суддів та присяжних, які разом досліджують як питання факту, так і права. Така модель повністю вписується в європейську континентальну модель кримінального процесу та в сучасних умовах, враховуючи обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення судового розгляду справи присяжних, забезпечить належну участь людей у кримінальному процесі. Розроблено низку пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання формування та діяльності суду присяжних в Україні.

Посилання

Konstytutsiia Ukrainy 1996 [The Constitution of Ukraine 1996] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 30, 141. [in Ukrainian].

Overchuk, S. V. (2012). Stanovlennia instytutu prysiazhnykh v umovakh nabrannia chynnosti Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy [Establishment of the institute of jurors in the conditions of entry into force of the Criminal Procedure Code of Ukraine]. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pravo» [Journal of the National University "Ostroh Academy". Law Series], no. 2(6), 1-14. [in Ukrainian].

Akhtyrska, N. M. (2012). Stanovlennia sudu prysiazhnykh v Ukraini: vid konstytutsiinoho pryntsypu do protsesualnoi rehlamentatsii [Formation of a jury trial in Ukraine: from the constitutional principle to procedural regulation]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy [Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine], no. 5, 83-89. [in Ukrainian].

Zakon pro sudoustrii i status suddiv 2010 [Law on the Judiciary and the Status of Judges 2010] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17 [in Ukrainian].

Tertyshnyk, V. M., Solnyshkina, N. S. (2012). Sud prysiazhnykh: sut idei ta yii mimikriia pry reformuvanni kryminalnoho sudochynstva Ukrainy [Jury trial: the essence of ideas and mimicry in the reform of criminal justice in Ukraine]. Pravo i suspilstvo [Law and society], no. 3, 221-224. [in Ukrainian].

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy 2012 [Criminal Procedure Code of Ukraine] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 [in Ukrainian].

Voinarovych, A. B. (2011). Uchast narodu v zdiisnenni pravosuddia u kryminalnykh spravakh za zakonodavstvom Ukrainy: dysertatsiia kandydata yurydychnykh nauk [Participation of the people in administration of justice in criminal cases under the legislation of Ukraine: the thesis of the PhD in Law]. Lviv: Lvivskyi natsion. un-t imeni Ivana Franka. [in Ukrainian].

Kutsyn, M. M. (2006). Sud prysiazhnykh: zakonodavche zakriplennia i problemy vprovadzhennia u kryminalne sudochynstvo Ukrainy [Jury trial: legislative consolidation and problems of implementation in criminal proceedings of Ukraine]. Advokat [Advocate], no. 2, 18-25. [in Ukrainian].

Ternavska, V. M. (2006). Sud prysiazhnykh yak skladova chastyna demokratychnoi sudovoi vlady [Jury trial as an integral part of a democratic judiciary]. Advokat [Advocate], no. 8, 19-22. [in Ukrainian].

Borisenko, A. (2012). Prisjazhnaja pravda: vvedenie instituta prisjazhnyh na territorii Ukrainy – pervyj shag v storonu demokratizacii ugolovnogo proizvodstva [Jury Truth: The introduction of the institution of juries on the territory of Ukraine is the first step towards the democratization of criminal proceedings]. Juridicheskaja praktika [Legal practice], no. 50, 19. [in Russian].

Опубліковано
2022-03-20
Як цитувати
Федоров, І. В. (2022). РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ ЯК ЗАПОРУКА ДІЄВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ. Соціальний Калейдоскоп, 2(1-2), 94-101. https://doi.org/10.47567/bomivit.2-5.2021.07