ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  • В. В. Гуменюк кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0001-5292-6567
Ключові слова: правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, судові рішення Верховного Суду та Європейського суду з прав людини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правозастосування деяких положень у справах про звільнення від кримінальної відповідальності.

Констатується, що проблематика правозастосування досліджених положень у справах про звільнення від кримінальної відповідальності є актуальною, причому не тільки з позиції реалізації основних принципів кримінального покарання, а й з праксеологічних позицій застосування відповідних профільних положень кримінального законодавства. Встановлено, що положення щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності визначаються статтями 44 – 49 Розділу IX Кримінального кодексу України.

Доведено, що звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 1 "Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності"). Також встановлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності: а) тільки у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України; б) таке звільнення від кримінальної відповідальності відбувається тільки у випадках, передбачених указаним Кодексом; в) таке звільнення здійснюються виключно судом (ст. 44 Кримінального кодексу України).

Звільнення від кримінальної відповідальності за своїм змістом характеризується наступними ознаками: а) при ньому не відбувається державний осуд особи, яка вчинила злочин (обвинувальний вирок суду не постановляється); б) до винного не застосовується покарання; в) через відсутність обвинувального вироку особа, звільнена від кримінальної відповідальності вважається такою, що не має судимості.

Доводиться, що в загальній частині Кримінального кодексу України передбачено, зокрема, такі випадки звільнення особи від кримінальної відповідальності: у зв'язку з дійовим каяттям (стаття 45); у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (стаття 46); у зв'язку з передачею особи на поруки (стаття 47); у зв'язку із зміною обстановки (стаття 48); у зв'язку із закінченням строків давності (стаття 49). При цьому детальний розгляд наведених вище випадків дозволив дослідити важливі аспекти та особливості їх реалізації.

Посилання

Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny vid 05 kvitnya 2001 roku № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. [in Ukrainian].

Uzahalʹnennya Apelyatsiynoho sudu mista Kyyeva sudovoyi praktyky zastosuvannya zakonodavstva pro zvilʹnennya vid kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti abo vid kryminalʹnoho pokarannya vid 01 veresnya 2013 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0006705-13#Text. [in Ukrainian].

Pro praktyku zastosuvannya sudamy Ukrayiny zakonodavstva pro zvilʹnennya osoby vid kryminalʹnoyi vidpovidalʹnosti: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 23 hrudnya 2005 roku № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vb001700-05. [in Ukrainian].

Verkhovnyy Sud, ohlyad rishenʹ Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny, 2020/21. URL: https://su.arbitr.gov.ua/userfiles/media/2020-21.pdf. [in Ukrainian].

Postanova Kasatsiynoho kryminalʹnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 10 travnya 2018 roku u spravi № 754/11782/16-k. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73903163. [in Ukrainian].

Postanova Kasatsiynoho kryminalʹnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 12 bereznya 2019 roku u spravi № 760/14555/18. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80521787. [in Ukrainian].

Ofitsiynyy vebsayt Sudovoyi vlady Ukrayiny. URL: https://court.gov.ua/press/news/653318/. [in Ukrainian].

Postanova Velykoyi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 16 sichnya 2019 roku u spravi № 439/397/17 (provadzhennya № 13-66ks18). Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79298600. [in Ukrainian].

Rishennya Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny, sprava "Sinʹkova proty Ukrayiny" (zayava № 39496/11). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c77# Text. [in Ukrainian].

Postanova Kasatsiynoho kryminalʹnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu u spravi № 161/13242/16-k. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72269200. [in Ukrainian].

Rishennya Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny, sprava "Dovzhenko proty Ukrayiny" (Zayava № 36650/03).URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_845 #Text. [in Ukrainian].

Postanova Kasatsiynoho kryminalʹnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu u spravi № 350/1196/16-k. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73902664. [in Ukrainian].

Rishennya Yevropeysʹkoho sudu z prav lyudyny sprava "Mosendz proty Ukrayiny" (zayava № 52013/08). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ SOO00514.html. [in Ukrainian].

Postanova Kasatsiynoho kryminalʹnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu u spravi № 953/21593/19. Yedynyy derzhavnyy reyestr sudovykh rishenʹ. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94623743. [in Ukrainian].

Опубліковано
2022-07-10
Як цитувати
Гуменюк, В. В. (2022). ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Соціальний Калейдоскоп, 2(1), 108-122. https://doi.org/10.47567/bomivit.2-1.2022.08