КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК НОВИЙ ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • Руслан Васильович Чорнолуцький Доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету, адвокат https://orcid.org/0000-0001-5279-1383
Ключові слова: конституційна скарга, Конституційний Суд України, орган конституційної юрисдикції, захист прав і свобод людини, верховенство права.

Анотація

Стаття присвячена аналізу інституту конституційної скарги як нового для української практики механізму захисту прав і свобод людини. Автор розглядає чинне законодавство в цій сфері відносин, зосереджується на особливостях конституційної скарги та аспектах її значимості, а також з’ясовує деякі проблемні моменти її реалізації в Україні.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 28. Ст. 532.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. № 422/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272.

Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 р. № 2136-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376.

Бориславська О. Конституційна скарга: реальний механізм захисту прав людини чи чергова декларація? Український часопис конституційного права. 2017. № 1. С. 7-10.

Гультай М.М. Інститут конституційної скарги: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні: автореф. дис. д-ра юрид. наук; спец.: 12.00.02. Х., 2014. 43 с.

Гультай М.М. Особливості функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина. Віче. 2011. № 17. С. 20-24.

Деркач А.Л. Захист прав людини в конституційному процесі: питання теорії та практики: дис. д-ра юрид. наук; спец.: 12.00.02. К., 2019. 390 с.

Інформаційна доповідь Конституційного Суду України за 2019 рік. URL: http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/dopovid_2019.pdf (дата звернення: 20.07.2020).

Лемак В.В., Петришин О.В. Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження. Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 2. С. 79-88.

Пирогов В.С., Щебетун І.С. Конституційна скарга та її місце в механізмі захисту прав і свобод людини. Вісник студентського наукового товариства ДонНУ ім. Василя Стуса. 2018. № 10. С. 55-60.

Яценко І.С. Конституційна скарга як елемент реалізації системи стримування і противаг на прикладі Республіки Польща. Наукові праці МАУП. 2013. Вип. 2. С. 118-123.

Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Чорнолуцький, Р. В. (2020). КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК НОВИЙ ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Соціальний Калейдоскоп, 1(1). https://doi.org/10.47567/bomivit.1-1.2020.03