РОЛЬ ДОКТРИНИ «RULES-BASED INTERNATIONAL ORDER» В СТАНОВЛЕННІ НОРМ ПРАВА: АНАЛІЗ В КОНТЕКСТІ ПРОЕКЦІЇ НА МОДЕЛІ НООСФЕРИ

  • М.О. Баймуратов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри політичних і правових наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, Заслужений діяч науки і техніки https://orcid.org/0000-0002-4131-1070
  • В.П. Ожерельєв аспірант кафедри філософії Національного університету «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0001-9752-0392
Ключові слова: міжнародне публічне право, муніципальне право, світовий порядок, глобальна топологічна інформаційно-правова Модель ноосфери, єдина Правова тріада: «порядок – правила – право», «міжнародний (світовий) порядок, заснований на правилах», «міжнародна система, яка заснована на правилах»

Анотація

У цій статті в історіографічно-правовому аспекті в контексті проекції на глобальну топологічну інформаційно-правову Модель ноосфери автори розглядають взаємодії між концептуальними структурними складовими світової цивілізаційно-правової системи, як елементами єдиної Правової тріади: «порядок –правила – право». У змістовному розумінні дані смислові терміно-категорії

«порядок», «правила» і «право» є понятійним фундаментом доктрини «Rules-based international order» (RBIO), назва якої означає «міжнародний (світовий) порядок, заснований на правилах», і «міжнародної системи, яка заснована на правилах» – «The rule based international system» (RBIS). Дослідження взаємодій між компонентами Правової тріади має величезне значення для вивчення процесів становлення норм права, особливо в глобальних системах міжнародного публічного права і муніципального права, а також в міжнародно-правовому прогнозуванні.

Встановлено, що сучасний збалансований стан ІП-структури ноосфери, згідно Моделі, який історично склався, є проявом тих самих «порядку і правил», що природно сформувалися в процесі зміни типів (форм) світового порядку, які відображені в тріаді «порядок – правила – право», що відповідає уявленням про RBIS і RBIO. Їх слід виконувати для запобігання імплозії (внутрішньої деструкції) оболонково-ядерної ІП-структури ноосфери, своєчасно нівелювати тенденції до автаркії суб'єктів міжнародного публічного права ядра ноосфери у вигляді Росії і Китаю, а також щоб уникнути загрози повного переформатування «християнського світового порядку» в «ісламський світовий порядок».

Тому для всебічного вивчення ролі доктрини RBIO в реалізації норм права об’єктивно необхідним виступає глибокий – інклюзивний аналіз динамічних процесів в тріаді «порядок – правила – право». Його неможливо здійснювати без дослідження архаїчних причин виникнення і розвитку міжнародного публічного і муніципального права, які мали місце на зламі XV-XVI століть в руслі формування глобальної топологічної двоконтурної оболонково-ядерної інформаційно-правової структури в системі ноосфери. З цією метою автори використовують розроблену ними біполярну Модель ноосфери, яка за допомогою понять про топології глобального інформаційно-правового простору дозволяє визначити природні тенденції і виявити природні механізми підтримки примата англосаксонського права в глобальному масштабі, в контексті уявлень про RBIO і RBIS.

Дана методологія скерована на збереження стійкого розвитку світової цивілізації, яка в концепції Моделі представлена з одного боку: системо утворюючими компонентами оболонки ноосфери – суб'єктами міжнародного публічного права у вигляді США, Великої Британії, держав-членів Британської співдружності і їх сателітів, а з іншого боку – системо утворюючими компонентами ядра ноосфери: Росією, Індією і Китаєм. Особливе значення дана методологія набуває в умовах прояву тенденцій до переформатування ІП-структури ноосфери: заміни архаїчної системи «християнського світового порядку» і його сучасної форми ліберального світового порядку – на «ісламський світовий порядок», що вимагає корекції ціннісних інструментів міжнародного публічного і муніципального права, які історично склалися на основі традиційних понять про RBIS-RBIO і системи англосаксонського права.

Посилання

Baymuratov M.A. Mezhdunarodnyy pravoporyadok: kontseptualʹnye podkhody k stanovlenyyu ponyatyynoy kharakterystyky. Mezhdunarodnoe publychnoe y chastnoe pravo. 2010. № 1 (52). S. 2–10. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/34950- mezhdunarodnyj-pravoporyadok-konceptualnye-podkhody-stanovleniyu-ponyatijnoj- kharakteristiki [in Russian].

Baymuratov M.A. Mistseve samovryaduvannya yak zahalʹnyy spadok lyudsʹkoyi tsyvilizatsiyi ta vazhlyvyy fenomen suchasnoho svitovoho konstytutsionalizmu. Visnyk Mariupolʹsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Pravo. 2011. Vyp. 1. S. 58-65. [in Ukrainian].

Mezhdunarodnoe pravo kak osnova sovremennoho myroporyadka. Liber Amicorum k 75-letyyu prof. V.N. Denysova: monohr. / avt. kol. : pod red. A.. Melʹnyka, S.A. Melʹnyk, T.R. Korotkoho. Kyev; Odessa: Feniks, 2012. 878 s. URL: https://jurkniga.ua/mezhdunarodnoe-pravo-kak-osnova-sovremennogo- miroporyadka/ [in Ukrainian].

Baymuratov M.A., Ozherelʹyev V.P. Mizhnarodne publichne pravo i noosfera: na shlyakhu do stvorennya yedynoyi analitychnoyi modeli. Publichne pravo. 2019. №1 (33). S. 120-130. URL: https://www.publichne-pravo.com.ua/files/33/pdf/pp-2019-33- 14.pdf [in Ukrainian].

Baymuratov M.A., Ozherelʹyev V.P. Rolʹ topolohichnoyi dvokonturnoyi modeli noosfery v doslidzhenni protsesiv pravovoyi hlobalizatsiyi. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2020. №1. S. 8-18. URL: https:// instzak.com/index.php/ journal/article/view/1770/1651 [in Ukrainian].

Baymuratov M.A., Ozherelʹyev V.P. Topolohichna informatsiyno-pravova struktura noosfery – kontseptualʹna osnova noosfernoho prava. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2020. №4. URL: https://instzak.com/index.php/ journal/article/view/1826/1706 [in Ukrainian].

Slaughter Anne-Marie. The real new world order Foreign Affairs; New York; Sep/Oct 1997. URL: http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/ real_new_slaughter.pdf

Kyssyndzher H. Myrovoy poryadok. Perevod. V. Zhelnynov, A. Mylyukov. AST Publishers. 2015. URL: http://gavnosite.com/files/H.Kissinger-Word-Order.pdf [in Russian].

Hedley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Introduction and Chapters 1 – 2. URL: http://www.olivialau.org/ir/archive/bul2.pdf

Rayt Nykolas. Velykobrytanyya y mezhdunarodnaya systema, osnovannaya na pravylakh. 8 sentyabrya 2020 h. URL: https://fpc.org.uk/the-uk-and-the-international- rules-based-system/ [in Russian].

Skott Ben. No chto oznachaet «poryadok, osnovannyy na pravylakh»? Opublykovano 2 noyabrya 2020. URL: https://www.lowyinstitute.org/the- interpreter/what-does-rules-based-order-mean

Brénds KHél, Édelʹ Charlʹz. Uroky trahedyy: hosudarstvennoe upravlenye y myrovoy poryadok. Yzd-vo Yelʹskoho unyversyteta, 2019. 216 s. URL: https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2019-04-16/lessons-tragedy- statecraft-and-world-order [in Russian].

Baymuratov M.A. Mezhdunarodnoe publychnoe pravo: uchebnyk. Kharʹkov: OOO «Odyssey», 2007. 704 s. [in Russian].

Batanov O.V. Munitsypalʹne pravo Ukrayiny: pidruchnyk / Vidp. red. M.O. Baymuratov. Kharkiv: «Odissey», 2008. 528 s. [in Ukrainian].

Baymuratov M.A., Hryhorʹev V.A. Munytsypalʹnaya vlastʹ: aktualʹnye problemy stanovlenyya y razvytyya v Ukrayne: monohrafyya. Odesa: «Yurydychna literatura», 2003. 248 s. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2010/ BAYMURATOV_2003.pdf [in Russian].

Baymuratov M.A. Mestnoe samoupravlenye na Ukrayne kak faktor ynternatsyonalyzatsyy natsyonalʹnoho y konstytutsyonalyzatsyy mezhdunarodnoho pravoporyadkov. Hosudarstvennaya vlastʹ y mestnoe samoupravlenye. 2013. №12. S. 47-55. URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/65165-mestnoe-samoupravlenie-ukraine- faktor-internacionalizacii-nacionalnogo-konstitucionalizacii [in Russian].

Kausikan Bilahari. «Perspektyvy poryadka na osnove pravyl». Opublykovano sovmestno s Avstralyyskym komytetom Soveta po sotrudnychestvu v oblasty bezopasnosty v Azyat·sko-Tykhookeanskom rehyone. (CSCAP). URL: https://asialink.unimelb.edu.au/ insights/what-and-whose-rules-based-order-rbo [in Russian].

Éntyn M.L., Éntyna E.H. Ot myrovoho lyberalʹnoho poryadka k normalyzatsyy mezhdunarodnykh otnoshenyy. Myrovaya ékonomyka y mezhdunarodnye otnoshenyya. 2017. Tom 61. № 12. S. 5–17. [in Russian].

Podorozhna T.S. Pravovyy poryadok: teoretyko-metodolohichni zasady konstytutsionalizatsiyi: dysertatsiya d. yu. n. Spetsialʹnistʹ: 12.00.01 – teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchenʹ. 12.00.02 – konstytutsiyne pravo; munitsypalʹne pravo. Kyyiv, 2017. 503 s. [in Ukrainian].

Caitlin Byrne Source: Security Challenges for Regional Security Securing the ‘Rules-Based Orderʺ in the Indo-Pacific Author (s):, Vol. 16, No. 3, Special Issue: The Indo-Pacific: From Concept to Contest (2020), pp. 10-15. URL: https://www.jstor.org/stable/pdf/26924333.pdf

Lavrov S. Rossyya v hlobalʹnoy polytyke. URL: https://globalaffairs.ru/articles/o-prave-pravah-i-pravilah/; Kohalov YU. Lavrov otmetyl podderzhku SSHA pozytsyy Rossyy o balanse ynteresov. Rossyyskaya hazeta. 2021. 28 yyunya. URL: https://rg.ru/2021/06/28/lavrov-otmetil-podderzhku-ssha- pozicii-rossii-o-balanse-interesov.html [in Russian].

Mal'kol'm Chalmers. Kakiye pravila? Pochemu ne sushchestvuyet yedinoy «mezhdunarodnoy sistemy, osnovannoy na pravilakh». Periodicheskaya stat'ya, Korolevskiy institut ob"yedinennykh sluzhb, aprel' 2019 g. URL: https://rusi.org/occasional-papers/Which-Rules-Why-There-Is-No-Single-Rules-Based- International-System [in Russian].

China 'must be prepared to make the FIRST nuclear strike' in response to growing US presence in the region and AUKUS strategic partnership, senior diplomat declares. MailOnlin. Saturday, Sep 25th 2021.URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10024535/China-prepared-strike-using- nukes-diplomat-says.html

Mezhdunarodnoye pravo: uchebnik / otv. red. A.N. Vylegzhanin. 2-ye izd. M.: Izd-vo Yurayt; ID Yurayt, 2010. 1003 s. [in Russian].

Istoriya Srednikh vekov: V 2t. T. 2: Ranneye Novoye vremya: uchebnik / Pod red. S.P. Karpova. 6-ye izd. Moskva: Izd-va Mosk. un-ta: Izd-vo «Pechatnyye Traditsii», 2008. 432 s. [in Russian].

Ispano-portugal'skiye dogovory o razdele kolonial'nykh vladeniy v 15-18 vekakh. Nats. Politicheskaya entsiklopediya. URL: http://politike.ru/termin/ispano- portugalskie-dogovory.html [in Russian].

Ispano-portugal'skiye dogovory o razdele kolonial'nykh vladeniy v 15-18 vekakh. Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya. URL: https://bigenc.ru/world_history/text/2024326 [in Russian].

Magidovich I.P., Magidovich V.I. Ocherki po istorii geograficheskikh otkrytiy. V 5-i t. T. 2. Velikiye geograficheskiye otkrytiya (konets XV – sredina XVII v.). 3-ye izd., pererab. i dop. M.: Prosveshcheniye, 1983. 399 s. [in Russian].

Nikitin A.I. Sovremennyy miroporyadok: yego krizis i perspektivy. Polis. Politicheskiye issledovaniya. 2018. № 6. URL: https:// mgimo.ru/upload/iblock/f5e/ sovremennyj-miroporyadok-ego-krizis-i-perspektivy.pdf [in Russian].

Shakhalilov Shamansur. Mirovoy poryadok: problemy transformatsii. Mezhdunarodnaya zhizn'. Arkhiv №9. 2016. URL: https://interaffairs.ru/ jauthor/material/1737 [in Russian].

Bayandin A.V. Printsipial'noye znacheniye obratnoy svyazi v prirode, nauke i tekhnike. 4-y Rossiyskiy filosofskiy kongress. Filosofiya i metodologiya. 2005. 17 s. URL: http://bajandin.narod.ru/Feed-back.pdf [in Russian].

Khemmond P. Teoriya obratnoy svyazi i yeyo primeneniya. Perevod s angl. M.A. Bermanta. Pod red. YA.Z. Tsypkina. M.: Gosudarstvennoye izd-vo fiziko- matematicheskoy literatury, 1961. 423 s. [in Russian].

Budayeva S. V. Balans sil kak obshchiy printsip ravnovesiya v sovremennykh mezhdunarodnykh otnosheniyakh. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/balans-sil-kak- obschiy-printsip-ravnovesiya-v-sovremennyh-mezhdunarodnyh-otnosheniyah [in Russian].

Kissindzher G. Diplomatiya. Glava 1. Novyy mirovoy poryadok. M.: Izd-vo AST, 1994. URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1016921 [in Russian].

Kissindzher G. Diplomatiya. Glava 31. Peresmotr struktury novogo mirovogo poryadka. M.: Izd-vo AST, 1994. URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1016921 [in Russian].

Khomutinkin S.V. Istoricheskiye tipy mirovogo poryadka v rannikh rabotakh Genri Kissindzhera. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-tipy- mirovogo-poryadka-v-rannih-rabotah-genri-kissindzhera [in Russian].

Sedov Ye. Informatsionno-entropiynyye svoystva sotsial'nykh sistem. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/149/386/1217/009_SEDOV.pdf [in Russian].

Kurzanov S.V. Entropiya – element pravovogo regulirovaniya. Obrazovaniye i pravo №7, 2017. S. 188-193. URL: http://education.law-books.ru/oip/2017/7/188- 193.pdf [in Russian].

Pavlova YU. V. Pravovaya entropiya : dissertatsiya kand. yurid. nauk. Spetsial'nost': 12.00.01. Vladimir, 2004. 173 c. URL: http://www.dslib.net/teoria- prava/pravovaja-jentropija.html [in Russian].

Baymuratov M.A., Ozherel'êv V.P. Yuridichna noosferologíya yak naukova í navchal'na distsiplína: ob’êkt, predmet í metodi doslídzhen'. «Sotsíal'niy Kaleydoskop». 2020. Tom 1. №1. URL: https://socialcaleidoscope. org.ua/index.php/journal/article/ view/10/8 [in Ukrainian].

Baymuratov M.A., Ozherel'êv V.P. Rol' yuridichnoí̈ noosferologíí̈ u rozrobtsí naukovikh metodív mízhnarodno-pravovogo prognozuvannya. «Sotsíal'niy Kaleydoskop». 2020. Tom 1. №2. URL: https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/ 12/10 [in Ukrainian].

Baymuratov M.A., Ozherel'êv V.P. «Pravo na Derevo Zhittya»: u kontekstí proyektsíí̈ na somatichní prava lyudini, konstitutsíonalízm ta noosferízm. Naukoví zapiski Ínstitutu zakonodavstva Verkhovnoí̈ Radi Ukraí̈ni. 2021. №3. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1908/1788 [in Ukrainian].

Venikov V.A. Teoriya podobiya i modelirovaniya: ucheb. posob. dlya vuzov. M.: «Vysshaya shkola», 1976. 479 s. [in Russian].

Kononyuk A. Ye. Obobshchennaya teoriya modelirovaniya. Nachala. K.1. CH.1. Kií̈v: "Osvíta Ukraí̈ni", 2012. 602 s. [in Russian].

Samarskiy A.A., Mikhaylov A.P., Matematicheskoye modelirovaniye: Idei. Metody. Primery. M.: FIZMATLIT, 2005. 320 s. [in Russian].

Gig Dzh., van. Prikladnaya obshchaya teoriya sistem: Per. s angl. M.: Mir, 1981. 733 s. [in Russian].

Forrester D. Mirovaya dinamika. M.: OOO «Izd. AST: SPb.: Terra Fantastica, 2003. 379 s. URL: http://www.vixri.ru/d/Forrester%20Dzh.%20_Mirovaja%20 dinamika.pdf [in Russian].

Makhov S.A. Matematicheskoye modelirovaniye mirovoy dinamiki i ustoychivogo razvitiya na primere modeli Forrestera. M.: IPM im. Keldysha RAN, 2005. URL: https://www.keldysh.ru/papers/2005/prep06/prep2005_06.html [in Russian].

Vechtomov Ye. M. Znakomimsya s abstraktnoy algebroy: polugruppy. Kontsept. 2014. № 12 (dekabr'). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znakomimsya-s-abstraktnoy-algebroy-polugruppy?gclid=EAIaIQobChMI2N-N5- p8wIVkQDmCh3hrAqdEAMYASA AEgJiWfD_BwE [in Russian].

Cherkashin A.K., Istomina Ye.A., Vladimirov I.N., Myadzelets A.V., Myasnikova S.I., Solodyankina S.V., Trofimova I.Ye., Frolov A.A. Gomologiya i gomotopiya geograficheskikh sistem. Novosibirsk: Izd. Geo, 2009. 352 s. URL: https://ua1lib.org/book/3287079/9a7fad?id=3287079&secret=9a7fad [in Russian].

Cherkashin A. K. Yestestvennaya klassifikatsiya geograficheskikh sistem: modeli predstavleniya znaniy. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Nauki o Zemle. 2020. T. 31. S. 102–122. URL: https://doi.org/10.26516/2073- 3402.2020.31.102 [in Russian].

The first Rules Based International System (RUBIS) conference in Seoul, part funded by Global Britain Fund discussed RUBIS in Asia with WiltonPark and IFANS. From: British Embassy Seoul. Published 25 January 2018. URL: https://www.gov.uk/government/news/rules-based-international-system-conference

Jeffrey Cimmino, Matthew Kroenig. The rules-based international system. Atlantic Council Strategy Paper Series, 16.10.2020. URL: https://www.atlanticcouncil. org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/strategic-context-the-rules- based-international-system/ [in Russian].

Malkov S. YU. Sotsial'naya samoorganizatsiya i istoricheskiy protsess: Vozmozhnosti matematicheskogo modelirovaniya. M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2009. 240 s. [in Russian].

Berzhel' ZH.-L. Obshchaya teoriya prava / Pod obshch. red. V.I. Danilenko / Per. s fr. M.: Izdatel'skiy dom NOTA BENE. 2000. 576 s. [in Russian].

Baymuratov M.O., Vasil'yev Ye.O. Teritoríal'na gromada ta organi místsevogo samovryaduvannya Ukraí̈ni u lokal'níy sistemí zovníshn'oyekonomíchnoí̈ díyal'ností. Odesa: Feníks, 2017. 216 s. [in Ukrainian].

Oborotov YU. N. Traditsii i novatsii v pravovom razvitii. Odessa: Yuridichna líteratura, 2001. 157 s. [in Russian].

Oborotov YU. N. Traditsii i obnovleniye v pravovoy sfere: voprosy teorii (ot poznaniya k postizheniyu prava). Odessa: Yuridichna líteratura, 2002. 280 s. [in Russian].

Zhul'yeva N.V. Ponyatiya «samoorganizatsiya» i «entropiya» kak kontseptual'nyye sredstva predstavleniya termodinamicheskoy problemy v biofizike. Vestnik MGU. Ser. 7. Filosofiya. 2017. №5. S. 46-60. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatiya-samoorganizatsiya-i-entropiya-kak- kontseptualnye-sredstva-predstavleniya-termodinamicheskoy-problemy-v- biofizike/viewer [in Russian].

Yerokhina YU.V. Sotsial'naya samoorganizatsiya i mekhanizmy regulyatsii sotsial'nogo povedeniya. Novyye smysly ponyatiya «pravovaya entropiya». URL: https://journals.eco-vector.com/2410-7522/article/view/18111/14518 [in Russian].

Prigozhin I., Ot sushchestvuyushchego – k voznikayushchemu. M.: Nauka, 1985. 328 s. [in Russian].

Prigozhin I. R., Stengers I. Poryadok iz khaosa. Novyy dialog cheloveka s prirodoy. M.: Editorial URSS, 2000. 312 s. [in Russian].

Spíl'na zayava shchodo strategíchnogo partnerstva Ukraí̈ni ta Spoluchenikh Shtatív Ameriki. 1 veresnya 2021 roku. URL: https://www.president.gov.ua/news/spilna-zayava-shodo-strategichnogo-partnerstva- ukrayini-ta-s-70485 [in Ukrainian].

L'vova Ê.O. Global'niy konstitutsíonalízm: teoretichní pídkhodí ta pravoví vikliki do formuvannya: disertatsíya d. yu. n. Spetsíal'níst' 12.00.02 – konstitutsíyne pravo; munítsipal'ne pravo. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43834 [in Ukrainian].

Vallerstayn Immanuil. Mirosistemnyy analiz: Vvedeniye /per. N.Tyukinoy. Moskva: Izdat. dom «Territoriya budushchego», 2006. (Seriya «Universitetskaya biblioteka Aleksandra Pogorel'skogo»). 248 s. [in Russian].

Rulan Norber. Yuridicheskaya antropologiya: uchebnik dlya vuzov /Otvet. redaktor – chlen-korr. RAN, doktor yuridicheskikh nauk, professor V.S. Nersesyants. M.: Izd-vo NORMA, 1999. 310 s. [in Russian].

Kovler A.I. Antropologiya prava: uchebnik dlya vuzov. M.: Izd-vo NORMA, 2002. 467 s. [in Russian].

Karbon'ye Zhan. Yuridicheskaya sotsiologiya. /Per. i vstup. st. V. A. Tumanova. M.: Progress, 1980. 352 s. [in Russian].

Sergeyev V., Kazantsev A. Struktury mirovogo poryadka: istoricheskaya tipologiya. Viktor kosmopolis № 1(20) vesna 2008. S. 158-171. URL: http://www.intelros.ru/pdf/cosmopolis_01_2008/16.pdf [in Russian].

Grinin L.Ye. Mirovoy poryadok v proshlom, nastoyashchem i budushchem. Istoriya i sovremennost'. 2016. №1. S. 20-62. URL: https://www.socionauki. ru/journal/files/iis/2016_1/020-063.pdf [in Russian].

Srdjan Vucetic. The Anglosphere. A Genealogy of a Racialezed in International Ralations. Stanford Uneersiti Press, 2011. 272 c.

Srdjan Vucetic. The Anglosphere beyond Security. University of Ottawa, 2018. 13 c. URL: https://osf.io/6pwnb/download/

Zhdanov N.V. Islamskaya kontseptsiya miroporyadka. M.: Mezhdunar. otnosh., 1991. 216 s. URL: http://anl.az/el_ru/kn2014/1-664912.pdf [in Russian].

Fituni L.L., Abramova I.O. Islam, global'noye upravleniye i novyy miroporyadok. Moskva: In-t Afriki RAN, 2018. 376 c. URL: https://ua1lib.org/book/5230671 /c893db?id=5230671&secret=c893db [in Russian].

Yurtayev V.I. Retsenziya: Fituni L.L., Abramova I.O. Islam, global'noye upravleniye i novyy miroporyadok. M.: In-t Afriki RAN, 2018. 376 s. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Mezhdunarodnyye otnosheniya. 2019. T. 19. № 4. S. 713-714. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fituni-l-l-abramova-i-o-islam- globalnoe-upravlenie-i-novyy-miroporyadok-m-iafr-2018-376-s [in Russian].

Abramova I.O. Doklad «Geostrategicheskaya skhvatka za Afriku». Likhachevskiye chteniya. 2019. «Mirovoye razvitiye: problemy predskazuyemosti i upravlyayemosti». 23 maya 2019 g. SPb: SPbGUP, 2019. S. 26-31. URL: https://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2019/dokladi/AbramovaIO_plen_rus_i zd.pdf [in Russian].

Dzho Bayden pered obrashcheniyem k natsii po Afganistanu, 31 avgusta 2021 goda. Deutsche Welle. 31.08.2021. URL: https://www.dw.com/ru/bajden-rasskazal-ob- oshibkah-ssha-v-afganistane/a-59046348

Michael Kenny, Andrew Mucock, Ben Wellings. The Anglosphere and its Others: The English-speaking Peoples in a Changing World Order. URL:https://www.thebritishacademy.ac.uk/events/anglosphere-and-its-others-english- speaking-peoples-changing-world-order

Опубліковано
2022-07-10
Як цитувати
Баймуратов, М., & Ожерельєв, В. (2022). РОЛЬ ДОКТРИНИ «RULES-BASED INTERNATIONAL ORDER» В СТАНОВЛЕННІ НОРМ ПРАВА: АНАЛІЗ В КОНТЕКСТІ ПРОЕКЦІЇ НА МОДЕЛІ НООСФЕРИ. Соціальний Калейдоскоп, 2(1), 40-63. https://doi.org/10.47567/bomivit.2-1.2022.03