БЕЗПЕКОВІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО СОЦІО-ЕКОЛОГО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • П. П. Пастушенко кандидат економічних наук, доцент кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-1537-2507
  • Г. О. Обиход доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи. Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-3201-6803
  • Ю. М. Хвесик доктор економічних наук, професор, професор кафедри. Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9226-5473
Ключові слова: екологічна безпека, сталий розвиток, економічні та соціальні втрати, джерела фінансування.

Анотація

Стаття розкриває об’єктивні передумови формування безпекових орієнтирів регіонального розвитку через збалансування соціальних, екологічних та економічних цілей. Проаналізовано процес становлення та розширення поняття екологічної безпеки в глобальному аспекті та виділено специфічні екологічні проблеми для регіонального рівня. Визначено динаміку соціальних та економічних наслідків прояву екологічних небезпек та окреслено напрями фінансового гарантування безпекових орієнтирів сталого розвитку для регіонів.

Визначено поняття «екологічна безпека» – здатність системи довкілля–соціум– економіка зберігати рівновагу і збалансованість на основі динамічного відновлення й самовдосконалення, протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам і викликам та забезпечувати прийнятні рівні ризику життєдіяльності населення і стійкості соціально-економічного розвитку, а також відтворення природного й соціально- економічного потенціалу. Визначено головне функціональне призначення регіональних фінансових механізмів екологічного регулювання, воно полягає в регулюванні діяльності суб’єктів ринку на окремій території з метою гарантування екологічної і антропогенної безпеки. У цьому контексті визначено сутність відповідних фінансових механізмів як системи спеціально розроблених і законодавчо закріплених у нормативно-правовому полі форм, методів та інструментів утворення й використання фінансових ресурсів з метою досягнення розвитку регіону. Виявлено, що найбільш ефективними з них є такі інструменти, як фінансування через державний та місцеві бюджети, природоохоронні фонди, банківські кредити, кошти підприємств і організацій, іноземні інвестиції, екологічне страхування небезпечних об’єктів. Дієвість сучасних фінансових механізмів визначається обсягом надходжень до бюджетів різного рівня за використання природних ресурсів, рівня забруднення довкілля та розміром видатків на його охорону, локалізацію й запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям, а також ефективністю впроваджених попереджувальних заходів.

Посилання

Khvesyk, M. A. (ed.) (2018). Ekonomika pryrodokorystuvannia: hlosarii osnovnykh terminiv [Economics of nature: a glossary of basic terms]. Kyiv: Derzhavna ustanova “Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy”. [in Ukrainian].

Paton, B. Ye. (ed.) (2016). Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [National paradigm of sustainable development of Ukraine]. View. 2nd, reworked. and add. Kyiv: DU IEPSR NANU. [in Ukrainian].

Khvesyk, M. A. (ed.) (2018). Ekolohichna i pryrodno-tekhnohenna bezpeka Ukrainy u vymirakh chetvertoi promyslovoi revoliutsii [Ecological and natural-technogenic security of Ukraine in the dimensions of the fourth industrial revolution]. Kyiv: Derzhavna ustanova «Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy». [in Ukrainian].

Ekolohichni pasporty oblastei Ukrainy za 2019 r. [Ecological passports of regions of Ukraine for 2019] Ofitsiinyi sait Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy [Official site of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine]. URL: https://mepr.gov.ua/news/35913.html. [in Ukrainian].

Natsionalni dopovidi pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini [National reports on the state of the environment in Ukraine]. Ofitsiinyi sait Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy [Official site of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine]. URL: https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalni-dopovidi-pro-stan-navkolishnogo- prirodnogo-seredovishcha-v-Ukraini.html [in Ukrainian].

Analitychnyi ohliad stanu tekhnohennoi ta pryrodnoi bezpeky v Ukraini [Analytical review of the state of man-made and natural security in Ukraine]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z nadzvychainykh sytuatsii [Official site of the State Emergency Service of Ukraine]. URL: https://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2018/AO_2018.pdf [in Ukrainian].

Khvesyk, M. A., Bystryakov, I. K., Obykhod, H. O., Khvesyk, Yu. M. Assessment of the Safety of Environment in the System of Sustainable Development. Economic Annals-XXI : Research Journal. Kyiv: Institute of Society Transformation, 2018. № 3-4. P. 22-26. [in English].

Bizek, V. (2013). Polityka ta pravo YeS z pytan, shcho stosuiutsia dovkillia: posibnyk [EU policy and law on environmental issues]. Proekt Yevropeiskoho Soiuzu «Dodatkova pidtrymka Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy u vprovadzhenni sektoralnoi biudzhetnoi pidtrymky» [European Union project "Additional support of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine in the implementation of sectoral budget support"]. Kyiv. [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia nablyzhennia (aproksymatsii) zakonodavstva Ukrainy do prava YeS u sferi okhorony dovkillia [National strategy for approximation (approximation) of Ukrainian legislation to EU law in the field of environmental protection]. URL: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/draft_NAS_FEB2015.pdf [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Пастушенко, П. П., Обиход, Г. О., & Хвесик, Ю. М. (2021). БЕЗПЕКОВІ ОРІЄНТИРИ СТАЛОГО СОЦІО-ЕКОЛОГО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Соціальний Калейдоскоп, 2(5), 102-112. вилучено із https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/42