ГЕОПОЛІТИЧНА ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ЧЛЕНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

  • Д. О. Бобровник кандидат економічних наук, здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України, Адвокатський альянс «Баймуратов і партнери», адвокат https://orcid.org/0000-0002-1142-6926
Ключові слова: геополітика, правосуб’єктність, геополітична правосуб’єктність, територіальна громада, правосуб’єктність територіальної громади.

Анотація

Стаття містить дослідження питання геополітичної правосуб’єктності людини як члена територіальної громади. У статті зазначаються визначення понять правосуб’єктності з огляду на сукупність прав та обов’язків особливого суб’єкта – члена територіальної громади. Стаття містить загальнотеоретичні особливості та визначення поняття «член територіальної громади». Визначено, що геополітика в контекстуалізації формування і реалізації правосуб’єктності територіальної громади також передбачає наближення України до європейських (міжнародних) правових стандартів організації місцевого самоврядування, адже територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, а геополітика, своєю чергою, передбачає розуміння, визначення, визнання і дослідження територіальної громади не лише в межах українського досвіду, а і з використанням багатого муніципального досвіду європейських держав, зокрема держав романо-германської правової системи, або держав, що відносяться до континентальної правової родини. Відзначено, що правильність створення оптимальних адміністративно-територіальних одиниць на теренах держави (шляхом їх виокремлення або об’єднання), та визначення і інституціоналізації однієї територіальної громади в одній адміністративно- територіальній одиниці, – забезпечить децентралізацію управління, максимальне наближення до людей публічно-владних інститутів та відповідно дозволить ефективно вирішувати нагальні питання облаштування життя людей, надання якісних адміністративних та громадських послуг жителям сіл, селищ та міст.

Запропоновано шляхи, які забезпечать формування як геополітичної правосуб’єктності територіальної громади, так і закладе формування геополітичної правосуб’єктності людини як члена такої територіальної громади, об’єднуючи в цьому процесі локальні, регіональні, загальнодержавні, макрорегіональні і універсальні (глобальні) чинники, фактори і тенденції, що засновані на засадах демократизму, децентралізації, верховенства права, пріоритету прав і свобод людини перед правами держави

Посилання

Konstytutsiia Ukrainy 1996 [The Constitution of Ukraine 1996] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 30, 141. [in Ukrainian].

Tokvil, Aleksis de (trans. Filipchuk, H., Moskalenko, M.) (1999). Pro demokratiiu v Amerytsi [About democracy in America]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Vsesvit». [in Ukrainian].

Hural, P. F. Terytorialna hromada v Ukraini: reforma i rozvytok [Territorial community in Ukraine: reform and development]. URL: http://webcache.googleusercontent. com/search?q=cache:Fffn9fRk3vgJ:www.irbis- nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DB N%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Nvamu_pr_2012_1_8.pdf+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua [in Ukrainian].

Carey, P., Sutton, S. (2004). Community development through participatory arts: lessons learned from a community arts and regeneration project in South Liverpool. Community Development Journal, vol. 39, no 2, 123–134. [in English].

Navruzov, Yu. (2000). Katehoriia «hromada» v suchasnomu leksykoni mistsevoho samovriaduvannia [The category "community" in the modern lexicon of local government]. Zbirnyk naukovykh prats UADU [Collection of scientific works of UASU], iss. 1. Kyiv: Vyd-vo UADU, 272-289. [in Ukrainian].

Tymechko, I. (2017). Uzahalnennia pidkhodiv shchodo sutnosti terytorialnoi hromady Ukrainy [Generalization of approaches to the essence of the territorial community of Ukraine]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika [Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser.: Economics], iss. 1, 164–170. [in Ukrainian].

Melekhyna, Y. Y. (2003). Mestnoe soobshchestvo: teoretyko-pravovoi analyz: avtoreferat dyssertatsyy kandydata yurydycheskykh nauk [Local community: theoretical and legal analysis: the thesis of the PhD in Law]. Krasnodar. [in Russian].

Heopolityka [Geopolitics]. Vikipediia. Vilna entsyklopediia [Wikipedia. Free encyclopedia]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 [in Ukrainian].

Baimuratov, M. O. (2001). Terytorialna hromada v politychnii systemi i systemi mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy [Territorial community in the political system and the system of local self-government of Ukraine]. In Pohorilko, V. F., Frytskyi, O. F. (ed.) Munitsypalne pravo Ukrainy [Municipal law of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Krysachenko, V. (2012). Heopolityka [Geopolitics]. In: Naukovyi instrumentarii ukrainoznavtsia. Dovidnyk [Scientific tools of the Ukrainian scholar. Directory]. Kyiv: NNDIUVI. [in Ukrainian].

Tsvik, M. V., Petryshyn, O. V. (ed.) (2009). Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [General theory of state and law: a textbook]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Kampo, V. M. (1999). Dostup hromadian do prava na uchast u mistsevomu samovriaduvanni ta pravova prosvita: problemni pytannia [Citizens access to the right to participate in local self-government and legal education: problematic issues]. Pravovyi chasopys Donetskoho universytetu [Legal Journal of Donetsk University], no. 1 (3), 8–10. [in Ukrainian].

Hropanjuk, V. N. (2006). Teorija gosudarstva i prava: uchebnik dlja vysshih uchebnyh zavedenij [Theory of State and Law: Textbook for Higher Education Institutions]. Moscow: Izd-vo «Interstil», «Omega-L». [in Russian].

Chapala, H. V. (2006). Mistseve samovriaduvannia v systemi publichnoi vlady: teoretyko-pravovyi analiz [Local self-government in the system of public power: theoretical and legal analysis]. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].

Pervomaiskyi, O. O. (2001). Terytorialna hromada yak pravova forma rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Territorial community as a legal form of local self-government development in Ukraine]. Ukrainska derzhavnist: stanovlennia, dosvid, problemy [Ukrainian statehood: formation, experience, problems]. Kharkiv: Pravo, 98–99. [in Ukrainian].

Baimuratov, M. O. (2018). Munitsypalna vlada v systemi publichnoi vlady v Ukraini v umovakh munitsypalnoi reformy [Municipal power in the system of public power in Ukraine in the context of municipal reform]. Visnyk Akademii pratsi, sotsialnykh vidnosyn i turyzmu [Bulletin of the Academy of Labor, Social Relations and Tourism], no. 1, 41-44. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Бобровник, Д. О. (2021). ГЕОПОЛІТИЧНА ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ЧЛЕНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Соціальний Калейдоскоп, 2(5), 41-51. вилучено із https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/38