МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: муніципальна реформа, інститут місцевого самоврядування, європейські правові стандарти, децентралізація державної влади, місцеве самоврядування, територіальні громади.

Анотація

У статті досліджується становлення та розвитку місцевого самоврядування Української держави та їх відповідності європейським правовим стандартам місцевої демократії. Виявлено, що сьогодення розвитку Української держави неможливе без функціонування дієвого інституту місцевого самоврядування як невід’ємного елемента громадянського суспільства та правової держави. Встановлено, що доведення до кінця довготривалої реформи місцевого самоврядування з урахуванням європейських правових стандартів місцевого самоврядування дозволить говорити про утвердження в Україні реального громадянського суспільства та правової держави.

Відзначено, що в останній час конституційні засади місцевого самоврядування почали відставати від реального стану існування і функціонування цієї підсистеми публічної влади. А це, своєю чергою, призводить до гальмування її подальшого прогресивного розвитку і вдосконалення. Більш того, для існуючої в Україні на цей час пострадянської моделі місцевого самоврядування характерні внутрішні суперечності: з одного боку, поєднання успадкованих від радянських часів організаційно-правових форм із моделями, сформованими за часів сучасної української державності; з іншого боку, – новітні моделі державного управління на територіальному рівні безсистемно поєднують запозичення з декількох, часом прямо протилежних, західних моделей адміністративної структури.

Зазначено, що сприйняття іноземного досвіду, особливо в сфері нормопроєктування та нормотворчості, виступає досить складним завданням, бо тут треба в правову систему однієї держави ввести, через відповідні механізми запозичення, правові норми іншої держави, що в умовах об’єктивних особливостей побудови і функціонування кожної з них, призведе до виникнення правових і управлінських колізій. Відзначено, що використання європейських правових стандартів для побудови місцевого самоврядування в Україні повинно стати основою та еталоном для практичного втілення системного комплексу реформ в системі управління на локальному і регіональному рівні.

Посилання

Konstytutsiia Ukrainy 1996 [The Constitution of Ukraine 1996] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 30, 141. [in Ukrainian].

Baimuratov, M. O. (2011). Publichna samovriadna (munitsypalna) vlada v Ukraini: metodolohichni pidkhody do vyznachennia osnovnykh oznak [Public self- government (municipal) power in Ukraine: methodological approaches to determining the main features]. Publichne pravo [Public law], iss. 2, 4-11. [in Ukrainian].

Troianovskyi, V. V. Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia yak fundament rozvytku mistsevoi demokratii v derzhavakh Yevropy [European Charter of Local Self-Government as a Foundation for the Development of Local Democracy in European States]. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Troyanovsky.pdf [in Ukrainian].

Rada Yevropy [Council of Europe]. Vikipediia. Vilna entsyklopediia [Wikipedia. Free encyclopedia]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 [in Ukrainian].

Baimuratov M. O. (ed.) (2009). Munitsypalne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Municipal law of Ukraine: a textbook]. Kyiv: Pravova yednist. [in Ukrainian].

Drobush, I. V. (2017). Sotsialna funktsiia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: problemy teorii ta praktyky: dysertatsiia doktora yurydychnykh nauk [Social function of local self-government in Ukraine: problems of theory and practice: the thesis of the doctor of law]. Kyiv. [in Ukrainian].

Lvova, Ye. O. (2019). Hlobalnyi konstytutsionalizm: teoretychni pidkhody ta pravovi vyklyky do formuvannia [Global constitutionalism: theoretical approaches and legal challenges to formation]. Odesa: Feniks. [in Ukrainian].

Baimuratov, M. O. (2013). Fenomenolohiia munitsypalnykh prav liudyny [Phenomenology of municipal human rights]. Mistseve samovriaduvannia ta rehionalnyi rozvytok v Ukraini [Local self-government and regional development in Ukraine], no. 1, 52-56. [in Ukrainian].

Pukhtynskyi, M. O., Tolkovanov, V. V. (2003). Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia ta rozvytok mistsevoi i rehionalnoi demokratii v Ukraini: naukovo- praktychnyi posibnyk [European Charter of Local Self-Government and the Development of Local and Regional Democracy in Ukraine: A Scientific and Practical Guide]. Kyiv: Kramar. [in Ukrainian].

Maidannyk, O. O. Kontseptualni pytannia rozvytku konstytutsiino-pravovykh osnov mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Conceptual issues of development of constitutional and legal bases of local self-government in Ukraine]. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_pravo /2010_156/ 10moo. pdf [in Ukrainian].

Ukaz pro zatverdzhennia Stratehii intehratsii Ukrainy do YeS 1998 [Decree on approval of the Strategy of Ukraines integration into the EU 1998] (Prezydent Ukrainy) [(President of Ukraine)]. Uriadovyi kurier [Government courier]. [in Ukrainian].

Ukaz pro prohramu intehratsii Ukrainy do YeS 2000 [Decree on the program of Ukraines integration into the EU 2000] (Prezydent Ukrainy) [(President of Ukraine)]. Uriadovyi kurier [Government courier]. [in Ukrainian].

Postanova pro rekomendatsii za pidsumkamy parlamentskykh slukhan z pytan realizatsii derzhavnoi polityky intehratsii Ukrainy do YeS 2002 [Resolution on recommendations based on the results of parliamentary hearings on the implementation of the state policy of Ukraines integration into the EU 2002] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 2003, 3, 22. [in Ukrainian].

Zakon pro ratyfikatsiiu Yevropeiskoi khartii mistsevoho samovriaduvannia [Law on Ratification of the European Charter of Local Self-Government] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 38, 249. [in Ukrainian].

Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia: pryiniata v Strasburzi 15 zhovtnia 1985 r. [European Charter of Local Self-Government: adopted in Strasbourg on 15 October 1985.] (1997). Mistseve samovriaduvannia [Local Self-Government], no. 1-2. [in Ukrainian].

Zakon pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini 1997 [Law on Local Self- Government in Ukraine 1997] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 24, 170. [in Ukrainian].

Vsesvitnia deklaratsiia mistsevoho samovriaduvannia: pryiniata na XXVII Mizhnarodnomu Konhresi Mizhnarodnoiu Spilkoiu Mistsevykh Vlad 23-26 veresnia 1985 roku [World Declaration of Local Self-Government: adopted at the XXVII International Congress by the International Union of Local Authorities on September 23-26, 1985] (1990). MSMV. [in Ukrainian].

Toparova, E. Kh. (2008). Nablyzhennia vitchyznianoi systemy vriaduvannia do yevropeiskykh standartiv: rehionalnyi riven: avtoreferat dysertatsii kandydata nauk z derzhavnoho upravlinnia [Approximation of the domestic system of government to European standards: regional level: the abstract of the thesis of the PhD in public administration]. Odesa: Odeskyi rehionalnyi in-t derzh. upravl. Nats. akad. derzh. upravl. pry Prezydentovi Ukrainy. [in Ukrainian].

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady) 2019 [Draft Law on Amendments to the Constitution of Ukraine (on decentralization of power) 2019] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644 [in Ukrainian].

Yevropeiska konventsiia pro uchast inozemtsiv v hromadskomu zhytti na mistsevomu rivni 1992 roku [European Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level] (2010). Rada Yevropy. [in Ukrainian].

Chornolutskyi, R. V. (2015). Dosvid Kanady v normoproektuvanni ta yoho rol i znachennia dlia Ukrainy [Canadian experience in rulemaking and its role and significance for Ukraine]. Evropsky politicky a pravni diskurz, vol. 2. iss. 6, 176. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Хван, Р. М. (2021). МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ. Соціальний Калейдоскоп, 2(5), 17-29. вилучено із https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/36