ЛЮДИНА ЯК ОСНОВНИЙ БЕНЕФІЦІАР МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • О. О. Боярський кандидат юридичних наук, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України, суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області https://orcid.org/0000-0003-3725-1703
Ключові слова: людина, інститут місцевого самоврядування, бенефіціар, вигодонабувач, децентралізація державної влади, територіальні громади.

Анотація

У статті досліджуються особливості статусу людини як основного бенефіціара (вигодонабувача) місцевого самоврядування. Виявлено, що виходячи з сутності терміну «бенефіціар», йдеться про тих осіб, які отримують певні вигоди, доходи або дивіденди не в силу активної реалізації своїх прав, але деякою мірою «пасивно», завдяки їх статусу або діяльності інших осіб.

Встановлено, що саме розуміння людини як бенефіціара місцевого самоврядування демонструє новий акцент у розумінні того, в який спосіб повинна діяти муніципальна влада та в чиїх інтересах. У центрі такої діяльності повинна перебувати людина як член територіальної громади, а її інтереси повинні задовольнятися через детерміновану такими інтересами адекватну діяльність органів місцевого самоврядування.

Визначено, що людина як основний бенефіціар місцевого самоврядування постає: громадянином України, іноземним громадянином або особою без громадянства (апатридом) або біженцем; членом територіальної громади; жителем села, селища, міста чи об’єднань сіл, селищ, міст.

Запропоновано новий підхід до розуміння статусу людини – бенефіціара місцевого самоврядування у широкому та вузькому розумінні (у широкому – в рамках здійснення органами місцевого самоврядування всіх своїх повноважень, у вузькому –здійснення органами місцевого самоврядування відповідних повноважень по відношенню до соціально незахищених верств населення).

Визначено, що законодавство України крізь призму повноважень органів місцевого самоврядування передбачає чітких адресатів (вигодонабувачів), якими переважно є ті категорії місцевого населення, які потребують різного роду фінансової, матеріальної чи іншої підтримки та сприяння, – в тому числі, сюди належать соціально незахищені чи малозахищені члени територіальної громади. Отже, людина є членом територіальної громади, а її інтереси повинні задовольнятися через детерміновану такими інтересами адекватну діяльність органів місцевого самоврядування

Посилання

Konstytutsiia Ukrainy 1996 [The Constitution of Ukraine 1996] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], 30, 141. [in Ukrainian].

Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia 1985 [European Charter of Local Self-Government 1985]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text [in Ukrainian].

Zakon pro blahodiinu diialnist ta blahodiini orhanizatsii 2012 [Law on Charitable Activities and Charitable Organizations 2012] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073- 17#Text [in Ukrainian].

Zakon pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini 1997 [Law on Local Self- Government in Ukraine 1997] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr#Text [in Ukrainian].

Zakon pro strakhuvannia 1996 [Insurance Act 1996] (Verkhovna Rada Ukrainy) [(Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-vr#Text [in Ukrainian].

Postanova pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok zdiisnennia bankamy operatsii za harantiiamy v natsionalnii ta inozemnykh valiutakh 2004 [Resolution on approval of the Regulations on the procedure for banks to carry out operations under guarantees in national and foreign currencies 2004] (Natsionalnyi bank Ukrainy) [(National Bank of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0041-05#Text [in Ukrainian].

Postanova pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok zdiisnennia bankamy operatsii za akredytyvamy 2003 [Resolution on approval of the Regulations on the procedure for carrying out operations under letters of credit by banks in 2003] (Natsionalnyi bank Ukrainy) [(National Bank of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1213-03#Text. [in Ukrainian].

Postanova pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok zdiisnennia bankamy operatsii z vekseliamy v natsionalnii valiuti na terytorii Ukrainy 2002 [Resolution on approval of the Regulations on the procedure for banks to carry out operations with promissory notes in the national currency on the territory of Ukraine 2002] (Natsionalnyi bank Ukrainy) [(National Bank of Ukraine)]. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy [Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0174- 03#Text. [in Ukrainian].

Baimuratov, M. O. (1997). Lokalna systema zakhystu prav liudyny v Ukraini: sutnist ta stanovlennia [Local system of human rights protection in Ukraine: essence and formation]. Yurydychna osvita i pravova derzhava [Legal education and the rule of law]. Odesa, 96-101. [in Ukrainian].

Kofman, B. Ya. (2019). Munitsypalni prava liudyny (osobystosti) yak faktor vdoskonalennia konstytutsiino-pravovoho statusu liudyny i hromadianyna [Municipal human rights (personality) as a factor in improving the constitutional and legal status of man and citizen]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava [Journal of Kyiv University of Law], no. 2, 64-71. [in Ukrainian].

Rusanova, S. Yu. (2009). Munitsypalni prava chleniv terytorialnoi hromady: poniattia ta klasyfikatsiia [Municipal rights of members of the territorial community: concept and classification]. Forum prava [Law Forum], no. 2, 369-374. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-10
Як цитувати
Боярський, О. О. (2021). ЛЮДИНА ЯК ОСНОВНИЙ БЕНЕФІЦІАР МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Соціальний Калейдоскоп, 2(5), 7-16. вилучено із https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/35