ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • Андрій Юрійович Бойчук доктор юридичних наук, суддя Приморського суду м. Одеса https://orcid.org/0000-0001-8898-8188
  • Віталій Гуменюк Кандидат юридичних наук, Доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0003-4465-763X
Ключові слова: політичні партії; регулювання; правосуб’єктність; обов’язки; юридична особа.

Анотація

У статті розглядаються тенденції, що протягом останнього десятиліття у багатьох європейських країнах призвели до суттєвого збільшення правосуб’єктності політичних партій . Зростання ролі політичних партій у сучасних умовах розвиненої демократії потребує перегляду стандартів європейського законодавства щодо їх діяльності.

Стаття розкриває важливі проблемні питання юридичних прав і обов’язків політичних партій у відповідності як із міжнародними стандартами, так і законодавством України; визначає поняття «суб’єкт правовідносин» і «правоздатність», а також юридичну сторону правосуб’єктності політичної партії; формулює точні правові критерії і основи визнання політичної партії суб'єкта права. Здійснено порівняльно-правове дослідження правосуб’єктності політичних партій в Україні та державах-членах Європейського Союзу.

Посилання

Баяхчева С. П., Илларионов С. И. Идеология гражданского общества. М.: ООО РИЦ«ПрофЭко», 2006. 432 с.

Венская конвенция и программа действий // Международное публичное право: сб. документов. М.: БЕК, 1996. Т. 1. 540 с.

Reshetnikov O. M.Urgency of Scientific Researches of History of the

Russian Multi-Party System of the Beginning of the XXI st Century [Электронный ресурс] // Social Science Electronic Publishing. 2012. August 13. Р. 1-12. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2128486

Международное право: учебник/ отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М.: Международные отношения, 2005. 406 с.

Декларации прав человека // Международная защита прав и свобод человека: сб. документов. М.: Юридическая литература, 1990. 464 с.

Международный пакт о гражданских и политических правах // Международная защита прав и свобод человека: сб. документов. М.: Юридическая литература, 1990. 286 с.

Алексеев С. С. Общая теория права. М.: Юридическая литература, 1982. Т. 2. 294 с.

Керимов Д. А. Проблемы общей теории права. М.: НОУ«Современный гуманитарный институт», 2000. 179 с.

Venice Commission (2004) Guidelines and Explanatory Report on Legislation on Political Parties: Some Specific Issues // Guidelines adopted by the Venice Commission at its 58th plenary session, Venice, 12-13 March 2004: Proceedings. – Mode of access: http://www.venice.coe.int/docs/2004/ CDLAD(2004)007rev-e.asp. – Last access: 2012. – Title from the screen.

Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Бойчук, А. Ю., & Гуменюк, В. (2020). ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ ТА ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. Соціальний Калейдоскоп, 1(1). https://doi.org/10.47567/bomivit.1-1.2020.02