ЮРИДИЧНА НООСФЕРОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: ОБ'ЄКТ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • М. О. Баймуратов доктор юридичних наук, професор головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України Заслужений діяч науки і техніки https://orcid.org/0000-0002-4131-1070
  • В. П. Ожерельєв аспірант кафедри кафедри філософії Національного університету «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0001-9752-0392
Ключові слова: глобалізація, правова глобалізація, глобалістика, юридична ноосферологія, об’єкт юридичної ноосферології, предмет юридичної ноосферології, методи юридичної ноосферології, юридико-ноосферний підхід, топологічна інформаційно-правова Модель ноосфери.

Анотація

Стаття присвячена визначенню об'єкта, предмета і методів досліджень юридичної ноосферології як наукової і навчальної дисципліни. Доводиться, що юридична ноосферологія є новою перспективною науковою і навчальною дисципліною, в рамках якої на основі міждисциплінарного підходу можливо досліджувати широкий спектр актуальних міжгалузевих цивілізаційних проблем комплексними методами – правознавства та ноосферології. Такий міждисциплінарний – юридико-ноосферний підхід, що розроблений авторами статті, – призначений для моніторингу процесу правової глобалізації, розробки системи ноосферного права і методів МП-прогнозування, – заснований на наукових уявленнях про природну єдність і безперервність простору цивілізаційно-правових подій. Своєю чергою, це дає підставу застосувати в юридико-ноосферних дослідженнях наукові методи теорії подібності, загальної топології і теорії ігор та ін., відповідно до математичних понять про «цілісність» і «нерозривність» досліджуваного глобального об'єкта. Здійснення досліджень на платформі юридичної ноосферології з використанням, топологічної інформаційно-правової Моделі ноосфери, що розроблена авторами, дозволяє вивчати виникнення і розвиток цілісного юридико-ноосферного природного феномена в єдиному просторовому континуумі в реальному часі в науковому експерименті. Такі можливості особливо важливі для пізнання законів сталого розвитку світової цивілізації в їх екологічному та правовому додатку і глобальному прояві – тобто в телеологічно обґрунтованої діяльності з МП-прогнозування. Це вказує на найважливішу роль юридичної ноосферології як наукової і навчальної дисципліни, яку вона здатна грати, – причому, не тільки в розробці системи ноосферного права, в розвитку всієї системи юридичних і геополітичних наук, а й розвитку різних напрямків досліджень в глобалістиці.

Посилання

Rulan, Norber. (1999). Juridicheskaja antropologija: uchebnik dlja vuzov [Legal anthropology: textbook for universities]. Moscow: Izd-vo NORMA. [in Russian].

Kovler, A. I. (2002). Antropologija prava: uchebnik dlja vuzov [Anthropology of law: textbook for universities]. Moscow: Izd-vo NORMA. [in Russian].

Skorobogatov, A. V., Skorobogatova, A. I., Krasnov, A. V. (2019). Ocherki po juridicheskoj antropologii [Essays on Legal Anthropology]. Kazan: Izd-vo «Poznanie» Kazanskogo innovacionnogo universiteta. [in Russian].

Jazykov, K. G., Shelehov, I. L., Bulatova, T. A. (2013). Psihologo-pedagogicheskaja antropologija: uchebno-metodicheskij kompleks [Psychological and pedagogical anthropology: educational and methodological complex]. Tomsk: Izd-vo Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. [in Russian].

Karbon'e, Zhan. (1980). Juridicheskaja sociologija [Legal Sociology]. Moscow: Progress. [in Russian].

Dubovickij, V. N. (2009). Osnovnye koncepcii pravoponimanija i sociologija prava [Basic concepts of legal thinking and sociology of law]. Pravo i demokratija [Law and democracy], iss. 20, 59-74. [in Russian].

Dubovickij, V. N. (2010). Sociologija prava: predmet, metodologija i metody [Sociology of law: subject, methodology and methods]. Minsk: Pravo i jekonomika. [in Russian].

Birjukov, S. V. (2015). O nauchnom statuse i predmete sociologii prava [About the scientific status and the subject of sociology of law]. Vestnik Omskogo universiteta. Serija «Pravo» [Omsk University Bulletin. Series "Law"], no. 2 (43), 116-122. [in Russian].

Saidov, A. H. Sociologija prava: kakov ejo nauchnyj status? [Sociology of law: what is its scientific status?]. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/600/626/1219/saidov.pdf [in Russian].

Vernadskij, V. I. (1991). Nauchnaja mysl' kak planetnoe javlenie [Scientific thought as a planetary phenomenon]. Moscow: Nauka. [in Russian].

Vernadskij, V. I. (1944). Neskol'ko slov o noosfere [A few words about the noosphere]. Uspehi sovremennoj biologii [Advances in modern biology], no. 18, iss. 2, 113-120. [in Russian].

Vernadskij, V. I. (1989). Biosfera i noosfera [Biosphere and noosphere]. Moscow: «Nauka»,. [in Russian].

Bekjashev, K. A. (ed.) (1999). Mezhdunarodnoe publichnoe pravo: uchebnik [Public International Law: Textbook]. Moscow: «Prospekt». [in Russian].

Bajmuratov, M. A. (2007). Mezhdunarodnoe publichnoe pravo: uchebnik [Public International Law: Textbook]. Kharkiv: OOO «Odissej». [in Russian].

Berzhel', Zh.-L. (2000). Obshhaja teorija prava [General theory of law]. Moscow: Izdatel'skij dom NOTA BENE. [in Russian].

Ivakin, A. A. (2016). Predposylki i predtechi uchenija o noosfere [Preconditions and forerunners of the noosphere]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii [Current issues of philosophy and sociology], iss. 10, 58-61. [in Russian].

Ivakin, A. A., Ozherel'ev, V. P. (2017). Nauchno-filosofskoe tolkovanie mifopojeticheskogo obraza dereva zhizni [Scientific and philosophical interpretation of the mythopoetic way of the tree of life]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii [Current issues of philosophy and sociology], no. 17, 32-36. [in Russian].

Baimuratov, M. A., Ozhereliev, V. P. (2019). Mizhnarodne publichne pravo i noosfera: na shliakhu do stvorennia yedynoi analitychnoi modeli [International public law and the noosphere: on the way to creating a unified analytical model]. Publichne pravo [Public law], no. №1 (33), 120-130. [in Ukrainian].

Baimuratov, M. A., Ozhereliev, V. P. (2020). Rol topolohichnoi dvokonturnoi modeli noosfery v doslidzhenni protsesiv pravovoi hlobalizatsii [The role of the topological two-loop model of the noosphere in the study of the processes of legal globalization]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy [Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine], no. 1, 8-18. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1770/1651 [in Ukrainian].

Baimuratov, M. A., Ozherelev, V. P. (2020). Topolohichna informatsiino-pravova struktura noosfery – kontseptualna osnova noosfernoho prava [The topological information and legal structure of the noosphere is the conceptual basis of noosphere law]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy [Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine], no. 4. URL: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/1770/16551651 [in Ukrainian].

Borulenkov, Ju. P. (2015). Obekt i predmet juridicheskogo poznanija [Object and subject of legal knowledge]. Zakon i pravo [Laws and regulations], no. 7, 22-28. URL: http://naukarus.com/obekt-i-predmet-yuridicheskogo-poznaniya [in Russian].

Borulenkov, Ju. P. (2015). Teorija juridicheskogo poznanija kak fundamental'naja nauka [The theory of legal knowledge as a fundamental science]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia], no. 11, 10-15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-yuridicheskogo-poznaniya-kak- fundamentalnaya-nauka/viewer [in Russian].

Borodin, E. A. (2015). Filosofskie problemy stanovlenija noosfernogo prava: invajronmental'nyj diskurs «zhivogo prava»: discertacija kandidata filosofskih nauk [Philosophical problems of the formation of noospheric law: environmental discourse of "living law": dissertation of the candidate of philosophical sciences]. Ivanovo. URL: http://www.ivanovo.ac.ru/upload/medialibrary/78f/BorodinDisser.pdf [in Russian].

Venikov, V. A. (1976). Teorija podobija i modelirovanija: uchebnoe posobie [Similarity theory and modeling: a tutorial]. Moscow: Vysshaja shkola. [in Russian].

Fomenko, A. T. (1988). Nagljadnaja geometrija i topologija. Matematicheskie obrazy v real'nom mire [Intuitive geometry and topology. Mathematical images in the real world]. 2-e izd. Moscow: Izd-vo. Mosk. un-ta, Izd-vo. «CheRo». [in Russian].

Fransis, Dzh. (1991). Knizhka s kartinkami po topologii [Topology picture book]. Moscow: Mir. [in Russian].

Smirnov, S. G. (2003). Progulki po zamknutym poverhnostjam [Walking on enclosed surfaces]. Serija: «Biblioteka «Matematicheskoe prosveshhenie» [Series: "Library" Mathematical Education"], iss. 27. Moscow: MCNMO. [in Russian].

Zajakina, R. A. (2017). Rol' topologii v issledovanii social'nyh ob#ektov: vchera, segodnja, zavtra. Idei i Idealy [The role of topology in the study of social objects: yesterday, today, tomorrow. Ideas and Ideals]. Vol. 2. Social'naja filosofija i praktika [Vol. 2. Social philosophy and practice], no. 3(33), 41-52. [in Russian].

Zajakina, R. A., Romm, Mark. (2017). Setevoj podhod: mezhdu topologijami prostranstva i formy [Networked Approach: Between Space and Shape Topologies]. Sociologicheskoe obozrenie [Sociological Review], vol. 16, no. 2, 163-179. [in Russian].

Kravchuk, V. M. (2017). Prostorovyi povorot u pravi: filosofsko-pravove rozuminnia [Spatial turn in law: philosophical and legal understanding]. Aktualni problemy pravoznavstva [Actual problems of jurisprudence], iss. 3 (11), 20-24. [in Ukrainian].

Pristenskij, V. N. (2009). Topologija prava kak aspekt filosofii cheloveka [Topology rights as an aspect of human philosophy]. Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A.I. Gercena [Bulletin of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen], no. 87, 60-70. [in Russian].

Vasilenko, V. N., Imanov, G. M. (2010). Noosfernaja futurologija [Noosphere futurology]. St. Petersburg: Izd. OOO «Lema». URL: http://noocivil.esrae.ru/pdf/ 2012/4/925.pdf [in Russian].

Mezencev, Ju. L. (2012). Religija i noosfernoe mirovozzrenie [Religion and noospheric worldview]. Kul'tura narodov Prichernomor'ja [Culture of the peoples of the Black Sea region], 94-96. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/55852 [in Russian].

Noosferna paradyhma v publichnomu upravlinni: teoriia, istoriia, suchasnist [Noosphere paradigm in public administration: theory, history, modernity] (2017). Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e- book/conf/2017-4/2017_01.pdf [in Ukrainian].

Nefjodov, B. I. (2018). Katehizis aspiranta kafedry mezhdunarodnogo prava: uchebnoe posobie [Catechism of a Postgraduate Student of the Department of International Law: Study Guide]. Moscow: MGIMO- Universitet. [in Russian].

Deklaracija Konferencii Organizacii Ob#edinennyh Nacij po problemam okruzhajushhej cheloveka sredy (Stokgol'mskaja deklaracija) 1972 goda i Rio-de-Zhanejrskaja deklaracija po okruzhajushhej srede i razvitiju 1992 goda [Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration) 1972 and Rio Declaration on Environment and Development 1992]. URL: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_r.pdf [in Russian].

Konferencija Organizacii Obedinennyh Nacij po ustojchivomu razvitiju "Rio+20"19 janvarja 2012 [United Nations Conference on Sustainable Development "Rio + 20" January 19, 2012]. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_36- ru.pdf [in Russian].

Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON pro Peretvorennia nashoho svitu: Poriadok dennyi v haluzi staloho rozvytku na period do 2030 roku (pryiniata 25 veresnia 2015 roku) [UN General Assembly Resolution on the Transformation of Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (adopted on 25 September 2015)]. URL: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015 [in Ukrainian].

Mezencev, Ju. L. (2011). Noosfernoe mirovozzrenie – strategija vyzhivanija sovremennoj civilizacii [Noospheric worldview - a strategy for the survival of modern civilization]. Uchjonye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V.V. Vernadskogo. Serija «Filologija. Social'nye kommunikacii» [Scientific notes of the Tavrichesky National University named after V.V. Vernadsky. Series “Philology. Social communications"], vol. 24 (63), no. 3, 309-316. [in Russian].

Panteleeva, G. G. (2011). Noosferno-antropologicheskie idei kak uslovie celostnosti cheloveka [Noospheric-anthropological ideas as a condition of human integrity]. Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Serija «Filosofija. Kul'turologija. Sociologija» [Scientific notes of the Tavrichesky National University named after V.I. Vernadsky. Series “Philosophy. Culturology. Sociology"], vol. 24 (63), no. 2, 66-75. [in Russian].

Muza, D. E. (ed.) (2014). Noosfernyj proekt socioprirodnoj jevoljucii: poisk algoritmov ustojchivosti: kollektivnaja monografija. Donetsk: DonNTU, Tehnopark DonNTU UNITEH. [in Russian].

Zharkov, V. O. (2020). Kontseptualni zasady formuvannia staloho rozvytku v Ukraini [Conceptual bases of formation of sustainable development in Ukraine]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy [Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine], no. 1, 137-145. [in Ukrainian].

Ursul, A. D., Ursul, T. A. (2016). Celi perehoda k ustojchivomu razvitiju chelovecheskoj civilizacii. Znanie. Ponimanie. Umenie [Goals of the transition to sustainable development of human civilization. Knowledge. Understanding. Skill]. Gumanitarnye nauki: teorija i metodologija [Humanities: theory and methodology], no. 2, 65-72. [in Russian].

Ursul, A. D. (2014). Na puti k noosfernoj civilizacii: vzaimosvjaz' civilizacionnyh i noosfernyh issledovanij [Towards a noospheric civilization: the relationship between civilizational and noospheric research]. Politika i obshhestvo [Politics and society], no. 12 (120), 1501-1520. [in Russian].

Magidovich, I. P., Magidovich, V. I. (1983). Ocherki po istorii geograficheskih otkrytij. V 5-ti t. [Essays on the history of geographical discoveries. In 5 volumes.] T. 2. Velikie geograficheskie otkrytija (konec XV – sredina XVII v.) [Vol. 2. The great geographical discoveries (the end XV - The middle of the XVII century.)]. Moscow: Prosveshhenie. [in Russian].

Karpov, S. P. (ed.) (2008). Istorija Srednih vekov: v 2 t. [History of the Middle Ages: in 2 volumes.]. T. 1: Rannee Novoe vremja [Vol. 1: Early Modern Times]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta; Izd-vo «Pechatnye Tradicii». [in Russian].

Karpov, S. P. (ed.) (2008). Istorija Srednih vekov: v 2 t. [History of the Middle Ages: in 2 volumes.]. T. 2: Rannee Novoe vremja [Vol. 2: Early Modern Times]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta; Izd-vo «Pechatnye Tradicii». [in Russian].

Ispano-portugal'skie dogovory o razdele kolonial'nyh vladenij v 15-18 vekah [Spanish-Portuguese treaties on the division of colonial possessions in the 15-18 centuries]. Nacional'naja politicheskaja jenciklopedija [National Political Encyclopedia]. URL: http://politike.ru/termin/ispano-portugalskie-dogovory.html [in Russian].

Gorban', A. V. Problemy i perspektivy global'nogo i regional'nogo stabilizirujushhego razvitija: social'no-filosofskij analiz [Problems and Prospects of Global and Regional Stabilizing Development: Socio-Philosophical Analysi]. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/90962/28- Gorban.pdf?sequence=1 [in Russian].

Elackov, A. B. (2016). Geopoliticheskoe pole [Geopolitical field]. Aktual'nye voprosy obshhestvennyh nauk: sociologija, politologija, filosofija, istorija [Actual issues of social sciences: sociology, political science, philosophy, history], no. 3-4 (55), 76-80. [in Russian].

Kaledin, N. V. et al (2019). Geografija mira. V 3 t. [The geography of the world. In 3 volumes.] Tom 1. Politicheskaja geografija i geopolitika: uchebnik i praktikum dlja vuzov [Political geography and geopolitics: textbook and workshop for universities]. Moscow: Izdatel'stvo Jurajt. [in Russian].

Опубліковано
2020-06-20
Як цитувати
Баймуратов, М. О., & Ожерельєв, В. П. (2020). ЮРИДИЧНА НООСФЕРОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Соціальний Калейдоскоп, 1(3), 60-74. https://doi.org/10.47567/bomivit.1-3.2020.07