ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Денис Олександрович Бобровник аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України, Адвокатський альянс «Баймуратов і партнери», адвокат https://orcid.org/0000-0002-7698-2640
Ключові слова: бенчмаркінг, аграрний бенчмаркінг, бенчмаркінг аграрних підприємств, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність аграрних підприємств

Анотація

Метою статті є дослідження організаційно-економічного механізму використання бенчмаркінгу у підвищенні конкурентоздатності аграрних підприємств. Уточнено сутність поняття «бенчмаркінг» для аграрних підприємств. Запропоновано авторське визначення поняття «бенчмаркінг аграрних підприємств». Наведено власний підхід моделі концептуальних засад бенчмаркінгу аграрних підприємств. Розглянуто організаційно-економічний механізм бенчмаркінгу у підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Яців І., Бобровник Д. Імпелементація зарубіжного досвіду реалізації бенчмаркінгу в діяльності вітчизняних підприємств аграрної сфери. Економічний аналіз. 2019. Вип.29. №2. С. 120-126

Darrell K. Rigby Managment tools/ Rigby K. Darrell. – Boston.: Bain&Company, Inc. – 2013. – P. 14–15

Морщенок Т. С. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 9. С. 533-540

Христенко О. В., Манжос С. А. Застосування бенчмаркінгу в системі управління підприємством. Фінансовий простір. 2018. № 1 (29). С. 153-158

Негоденко В., Щербата М. Теоретичні аспекти визначення сутності категорії "бенчмаркінг". Економічний аналіз. 2019. Т. 29(1). С. 208-214

Славіна Н.А., Лаврук О.С. Бенчмаркінг як інструмент маркетингової діяльності аграрного підприємства. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 26. С. 229-235

Bobrovnyk D.O. Organizational-economic mechanism of the use of benchmarking in the activities of agricultural enterprises. Економіка АПК. 2020. №3. С. 111-117. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003111

Офіційний сайт Американського центру продуктивності та якості. URL: https://www.apqc.org/

Офіційний сайт Глобальної мережі бенчмаркінгу. URL: https://www.globalbenchmarking.org/

Офіційний сайт Agri Benchmarking. URL: http://www.agribenchmark.org/home.html

Офіційний сайт платформи Agrohub. URL: https://agrohub.ua

Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Бобровник, Д. О. (2020). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Соціальний Калейдоскоп, 1(1). https://doi.org/10.47567/bomivit.1-1.2020.01