СУБ'ЄКТНИЙ СКЛАД МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: муніципальна правова політика, місцеве самоврядування, державна політика, територіальні громади, суб’єкти, правосуб’єктність.

Анотація

Анотація.   У  статті   досліджується   сутність   муніципальної  правової політики   як   системи стратегічного   управління   самоврядною   діяльністю.  Досліджено сутність і особливості суб’єктів місцевого самоврядування, окремі їхні категорії, закономірності й тенденції розвитку. Підкреслюється, що територіальні громади безпосередньо чи опосередковано,  їх органи влади, неурядові організації реалізують свою правосуб’єктність як у межах держави, так і поза її межами. Визначено перспективи функціонування, удосконалення статусу суб’єктів місцевого самоврядування.

Посилання

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості ВРУ. 1996. № 30. Ст. 141.

Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз: [навч. посіб.]. – К.: КНТ, 2010. 232 с.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Прієшкіна О. В. Правове регулювання безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право»; Одес. нац. юрид. академія. – Од., 2002. 198 с.

Шкабаро В. М. Конституційно-правовий статус міста в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право»; Інст. законодавства ВР України. – К., 2004. 21 с.

Про асоціації органів місцевого самоврядування: Закон України від 16 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. 2009. № 38. Ст. 534.

Батанов О. В. Тенденції розвитку муніципального права в умовах глобалізації // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – Одеса: Південний регіональний центр НАПрН України, 2016. №9. С. 22-30.

Опубліковано
2020-12-10
Як цитувати
Хван , Р. М. (2020). СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Соціальний Калейдоскоп, 1(2). https://doi.org/10.47567/bomivit.1-2.2020.05