ВИДИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЄ ЛЮДИНА - ЧЛЕН ГРОМАДИ

  • Олександр Олександрович Боярський Кандидат юридичних наук, докторант Інституту законодавства Верховної Ради України, суддя Білгород-Дністровського міського суду Одеської області https://orcid.org/0000-0003-3725-1703
Ключові слова: територіальна громада, види територіальних громад, людина як член громади, функціонування територіальної громади.

Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання участі людини як члена громади у існуванні та функціонуванні територіальної громади. Стаття містить характеристику видів територіальних громад, а також їх загальні ознаки. У статті визначено спосіб функціонування людини як члена громади у територіальній громаді.

Посилання

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування: Закон Української РСР від 7 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 2. Ст. 5.

Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування: Закон Української РСР від 7 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 2. Ст. 5.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради УРСР. 1997. № 24. Ст. 170.

Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : [монографія]. – К. : Парламентське вид-во, 2007. 576 с.

Барановська Т. М. Територіальні громади як первинний суб`єкт місцевого самоврядування та реалізації муніципальної політики/ Т. М. Барановська, О. Г. Остапенко// Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 10. С. 97. [Електронний документ]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=909

Кащишин М. А. Державний контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування повноважень в Україні та зарубіжних країнах // Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 4. С. 93–98 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2017_ 4_16.pdf.

Кащишин М. А. Конституційно-правове закріплення повноважень органів місцевого самоврядування в Україні на основі зарубіжного досвіду. Конституційно-правові академічні студії. 2018. №2. С. 159-164 [Електронний документ]. – Режим доступу: http://constlegalstudies.in.ua/archive/2-2018/24.pdf

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року // Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 91.

Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 року. – Рада Європи, 2015. 18 с.

Опубліковано
2020-12-10
Як цитувати
Боярський, О. О. (2020). ВИДИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В ЯКИХ ФУНКЦІОНУЄ ЛЮДИНА - ЧЛЕН ГРОМАДИ. Соціальний Калейдоскоп, 1(2). https://doi.org/10.47567/bomivit.1-2.2020.02

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають