Цілі та проблематика

Часопис «Соціальний калейдоскоп» є спеціалізованим  виданням, що публікує високоякісні, теоретично обґрунтовані наукові статті актуальної тематики у сфері правничих та економічних  наук, зокрема науково-дослідницькі матеріали, присвячені проблемам правового регулювання у сфері державотворчих, правотворчих та євроінтеграційних процесів, а також законодавчим ініціативам, що спираються на світовий досвід та національні традиції.

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ: 

 • реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій розбудови демократичної, правової та соціальної держави (історико-правові, нормативні аспекти, нормопроєктування, нормотворчість);
 • правове супроводження і забезпечення захисту прав людини (особистості) і громадянина у всіх сферах суспільного і державного життя, включаючи принципи вікової, гендерної, расової, релігійної рівності, рівності соціальних меншин у суспільстві і державі;
 • становлення, розвиток і вдосконалення локальної демократії, її інститутів, а також процесів децентралізації публічної влади (національний і міжнародний досвід і перспективи);
 • юридично-правова та економічна оцінка міграційних процесів та їх наслідків, у тому числі міграції населення, що належить до групи «третього віку»;
 • проблеми адаптації законодавства України до acguis communautaire Європейського Союзу та Ради Європи;
 • проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави, захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, протидії негативним інформаційним впливам та кіберзлочинності;
 • перспективи розвитку та проблеми вдосконалення електронного урядування та правосуддя;
 • юридичний захист інвестицій та проблематика створення привабливого інвестиційного клімату;
 • регулювання діяльності транснаціональних структур та корпорацій на фоні ставлення суспільства до олігархічних і монопольних структур та забезпечення сприятливого конкурентного середовища;
 • правові і економічні проблеми соціального права , зокрема соціальний захист людей з інвалідністю, людей похилого віку, інших соціально «вразливих» категорій;
 • регулювання статусу окупованих територій, включаючи проблематику їх деокупації, забезпечення дотримання та захисту прав громадян, що мешкають на цих територіях;
 • правові та економічні проблеми використання, відтворення та охорони природних ресурсів та комплексів;
 • вирішення проблем, пов’язаних з наслідками глобального потепління, техногенних катастроф та стихійних лих у правовому та економічному полі;
 • нормативно-правове забезпечення регулювання ринку земель;
 • правове та кримінологічне забезпечення протидії корупції.