Редакційний штат

Головний редактор

Кофман Борис, доктор юридичних наук, заслужений юрист УкраЇни, головний науковий співробітник Інституту Законодавства Верховної Ради України

 

Члени редколегії

 

Баймуратов Михайло – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України,  Заслужений діяч науки і техніки України.

Чорнолуцький Руслан – доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства Національного авіаційного університету.

Шамрай В'ячеслав – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сафонов Володимир – кандидат економічних наук.

Панкевич Іван – доктор габілітований правових наук, професор кафедри конституційного, європейського та міжнародного права Зеленогурського університету (Республіка Польща).

Васильковський Василь – кандидат економічних наук, Заслужений економіст України.

Сичук Олег – кандидат економічних наук.

Пастушенко  Павло  – кандидат економічних наук, доцент  кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України.

Гуменюк Віталій – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України.

Куровська Ілона – кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України.

Козiй Сергiй – кандидат економічних наук, заслужений економіст України.

Слепець  Володимир –  кандидат юридичних наук, доцент.

Гайдукович Дмитро – кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету.

Бобровник Денис –  кандидат економічних наук.

Барський Вадим  – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Ілієв Ілля (Болгарія) – доктор юридичних наук, професор,  директор «Міжнародного балканського центру з підготовки наукових кадрів» (Софія, Республіка Болгарія).

Відповідальний секретар – Ямковой Юрій, магістр державного управління, виконавчий директор Фонду Свободи і Демократії.