Редакційний штат

Головний редактор

Кофман Борис, доктор юридичних наук, заслужений юрист УкраЇни, головний науковий співробітник Інституту Законодавства Верховної Ради України

 

Члени редколегії

Баймуратов Михайло Олександрович - доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України,  Заслужений діяч науки і техніки України

Чорнолуцький Руслан Васильович - доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства Національного авіаційного університету

Шамрай В'ячеслав Вікторович - доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сафонов Володимир - кандидат економiчних наук

Панкевич Іван Миронович, доктор габілітований правових наук, професор кафедри конституційного, європейського та міжнародного права Зеленогурського університету, Республіка Польща

Васильковський Василь - кандидат економiчних наук, заслужений економіст України

Сичук Олег Йосипович - кандидат економiчних наук

Пастушенко  Павло  Петрович кандидат економічних наук, доцент  кафедри державознавства і права Одеського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України

Гуменюк Вiталiй - кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права НУ ОЮА

Ілона Куровська - кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник Інституту Законодавства Верховної Ради України

Козiй Сергiй - кандидат економiчних наук, заслужений економiст Украiни

Слепець  Володимир Миколайович -  кандидат юридичних наук

Гайдукович Дмитро Станіславович - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Одеського національного економічного університету

Бобровник Денис Олександрович -  кандидат економічних наук