Редакційний штат

Головний редактор

Кофман Борис, доктор юридичних наук, заслужений юрист УкраЇни, головний науковий співробітник Інституту Законодавства Верховної Ради України

 

Члени редколегії

Баймуратов Михайло - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса, Україна).

Биков Олександр -доктор юридичних наук, старший науковий співробітник. (м. Київ, Україна).

Панкевич Іван– доктор габілітований правових наук, професор кафедри конституційного, європейського та міжнародного права Зеленогурського університету (Зелена Гура, Республіка Польща).

Бочарова Наталія- доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля. (Дніпро, Україна).

Шкабаро Вероніка- кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля. (Дніпро, Україна).

Міхайліна Тетяна- доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса. (м. Донецьк, Україна).

Міхневич Людмила - доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного та кримінального права Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». (м. Київ, Україна).

Палащакова Даніела - PhD,  доцент кафедри економічних теорій Технічного Університету м. Кошице, Словацька Республіка, почесний доктор Донецького національного університету імені Василя Стуса. (м. Кошице, Словацька Республіка).

 

Відповідальний секретар – Ямковой Юрій, магістр державного управління, виконавчий директор Фонду Свободи і Демократії.